Vi er Solberg Elektro

Vi er lokalisert på Sjursøya Oljehavn i Oslo, der vi har lager og verksted spesialtilpasset for oppdrag i eksplosjonsfarlige områder.

Solberg Elektro har utført oppdrag for alle oljeselskapene siden 1994, dette omfatter både nye anlegg, utbygging av eksisterende terminaler og generelle service-oppdrag. Våre elektrikere og teknikere er godt kvalifiserte og har lang erfaring med arbeider i disse spesielle områdene.

Vi er opptatt av både vår egen og kundenes sikkerhet, og vet at kvalifisert personell er en viktig faktor for å ivareta sikkerheten. Vi har fokus på å tilegne oss kunnskap og deretter opprettholde denne gjennom jevnlig kursing. Alle våre ansatte har gjennomgått kurs for elektroarbeider i ex-områder. Vi vil bidra til gjennomføring av SJA, risikovurderinger, FAT og SAT etter bransjens beste praksis.

Prosessanlegg trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold, vi utfører service på de fleste komponenter i et moderne prosessanlegg – instrumenter, aktuatorer, målere og sensorer. Vi vil også gi gode råd om forbedrings-potensialer, enøk tiltak og sikkerhets-systemer.

Kunnskap og Kvalitet

Vi er opptatt av kvalitet i det vi leverer. Det er viktig for oss at vi beholder yrkes-stoltheten i våre leveranser, det skal være kvalitet i alle ledd. Inngående kunnskap om produkter og hvordan arbeidet skal utføres er viktig for å være trygg på at kvaliteten er på plass. Kontinuerlig intern og ekstern opplæring er en forutsetning for å lykkes.

Kontakt oss

Klikk her for å kontakte oss

Kontakt oss

Sertifikater

Samarbeidspartnere