Kurskalkulator: Hvor mye strøm kan du bruke på de ulike kursene?

Publisert 10. februar 2022
To elektrikere fra norgeseliten diskuterer foran et sikringsskap
EL-SJEKK: Det sitter mye informasjon i sikringsskapet som avgjør hvilke grep du må ta om det elektriske anlegget hjemme hos deg selv.

Strømforbruket ditt påvirker det elektriske anlegget i boligen din, og kan ha mye å si for hvilket sikringsskap du bør ha. Derfor kan være greit å vite hva sikringsskapet ditt inneholder og hva du bør ta hensyn til. 

Hva inneholder et sikringsskap?

Sikringene, eller kursene dine, har nemlig ulik kapasitet. Dette fremgår av merkingen i sikringsskapet. Basert på dette kan du faktisk regne på hvor mye strøm du maksimalt kan bruke per kurs med vår kurskalkulator.

 

Bruk vår kurskalkulator:

Har du for eksempel en kurs på 16 ampere (16A) og skal bruke utstyr på 230 volt, bruker du helt enkelt følgende regnestykke i vår kurskalkulator: 

230V x 16A = 3680W. (V = volt, A = Ampere, W = Watt) 

Det betyr at kursen maksimalt kan belastes med 3680 watt. Hvor mange watt ditt elektriske utstyr trekker finner du på det enkelte produkts merkeskilt. 

El-sjekk fra Norgeseliten

Dersom du er usikker på hvordan du går frem, anbefaler vi at du tar kontakt for en enkel el-sjekk. Da kan vi svare deg på hva du trenger av utstyr basert på ditt strømforbruk og kapasitet.  

To elektrikere fra norgeseliten står i overetasje og peker mot elektrisk anlegg
PÅ PLASS: Med en el-sjekk fra Norgeseliten gir vi deg en oversikt over ditt elektriske anlegg, og hvilke endringer du eventuelt bør gjøre.

Strømforbruket avgjør 

Belastes en kurs mer enn den har kapasitet til, vil sikringen slå ut og du mister strømmen. Har du automatsikringer eller jordfeilbrytere er det ingen fare forbundet med dette, men du bør redusere belastningen på kursen for å unngå at det samme skjer igjen. En kurs skal i utgangspunktet ikke belastes med mer enn 80% av kapasiteten. Ta derfor høyde for at en 16A-kurs ikke skal belastes med mer enn 2950W.  

Har du gamle skrusikringer må du være mer påpasselig – de tåler nemlig ganske stor overbelastning over lang tid. Overbelastningen gir stor varmeutvikling og kan i ytterste konsekvens føre til brann. Du bør sjekke skrusikringene dine jevnlig, særlig i den kalde årstiden når du bruker mest strøm. Vi anbefaler at du skifter ut slike sikringer med moderne jordfeilautomater for å få et mer brannsikkert anlegg. 

OBS! Skjøteledninger betyr ikke mer strøm 

Vær også forsiktig med bruk av skjøteledninger. De er kun beregnet for midlertidig og begrenset bruk, skal ikke seriekobles og ikke brukes til utstyr som trekker mer enn 1000 watt. Har du ofte behov for skjøteledninger, tyder det på at det elektriske anlegget ditt ikke er tilpasset dine behov. Da bør du kontakte elektriker for å få installert flere stikkontakter og et utvidet anlegg.  

to elektrikere fra norgeseliten står utenfor en dør

På tide med en el-sjekk?