Lokale tjenester

Våre tjenester og fagområder

  • Elektroinstallasjoner i eksplosjonsfarlige områder (EX)
  • Automasjonsprosesser i industri
  • Elektroinstallasjoner i flyttbare moduler, containere og midlertidige anlegg
  • Montering og vedlikehold av VRU (gassgjennvinningsanlegg)
  • Automatisering av prosesser innen olje og gass – lagring og distribusjon
  • Termografering og internkontroll av elektriske anlegg